Interní zpracování mezd

Interní zpracování mezd není tak pohodlné, jako zpracování mezd externí firmou, nicméně spousta společností jej stále využívá. Vyplácí se především středním (50-249 zaměstnanců) a velkým společnostem, které si mohou dovolit zřídit své vlastní mzdové oddělení.

Výhody interního zpracování mezd

  • Při velkém množství zaměstnanců se vlastní mzdová účtárna vyplácí, částka u externí agentury by dosáhla astronomické výše.
  • Údaje o platech vašich zaměstnanců zůstanou uvnitř společnosti.

Nevýhody interního zpracování mezd

  • Možnost úniku důvěrných informací o platech zaměstnanců
  • Ne vždy se vyplácí – pro malé firmy víceméně ztrácí smysl
  • Nutnost zařídit vše potřebné, jako je účetní software, kanceláře, sehnat kvalifikované účetní
  • Padají na vás i další starosti, jako zjištění elektronických podpisů, podávání přihlášek a odhlášek a další
  • Odpovědnost za škody při nedodržení mzdových předpisů padá na vás