Externí zpracování mezd

Mzdy ve společnosti můžete řešit buďto interně – svépomocí, pokud například zaměstnáváte mzdovou účetní, nebo externě ve spolupráci s některou ze specializovaných firem.

Externí zpracování mezd dříve využívaly především velké koncerny, které s tímto měly dobré zkušenosti ze zahraničí. Nyní však výhody externího zpracování mezd objevily i střední a malé společnosti.

Některé vybrané firmy pro zpracování mezd si můžete prohlédnout na této stránce.

Hlavní výhody externího zpracování mezd

Externí zpracování mezd s sebou nese množství výhod. Patří mezi ně:

Snížení nákladů a úspora finančních prostředků

Externí zpracování mezd vám umožní uspořit značné částky. Uspoříte především na výplatách pro účetní (případně celé účetní oddělení), na školeních, která jsou pro vzdělávání účetních a jejich povědomí o změnách v zákonech a postupech nutné, na účetním softwaru, vybavení kanceláří a s tím spojené výdaje.

Zajištění všech náležitostí

Pokud si ke zpracování mezd vyberete externí firmu, ta vám obvykle dokáže ušetřit spoustu času při vyřizování nutných náležitostí souvisejících se zpracováním mezd.

Nebudete muset shánět speciální software, zařizovat elektronické podpisy. Bude zajištěno podávání elektronických přihlášek i odhlášek, přehledů a dalšího.

Externí společnost vás také může zastupovat před zdravotními pojišťovnami, SSZ a správcem daně.

Zamezení úniku důvěrných informací

Jednou provždy zamezíte únikům informací o platech zaměstnanců.

Externí zpracování mezd je vhodné pro podniky všech velikostí, které si buďto nemohou dovolit, nebo nechtějí vést vlastní mzdovou účtárnu.

Bez rizika

Odpovědnost za škody při nedodržení mzdových předpisů obvykle přebírá společnost, která zpracování mezd zajišťuje.